Onze doelstellingen - Ruilwinkel Alteveer

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Doelstelling

In de statuten van de Stichting ruilwinkel Alteveer staat opgenomen:

De stichting heeft ten doel:
  • het bevorderen van het ruilen van goederen en diensten en het uitwisselen van ideeën tussen natuurlijke personen, alsmede het bevorderen van het hergebruik van spullen;

  • een sociale plek te zijn waar mensen uit verschillende lagen van de bevolking en van verschillende generaties elkaar kunnen ontmoeten, ondersteunen, stimuleren en inspireren;

  • een plaats te zijn om te netwerken en ideeën uit te werken tot plannen die de (economische) zelfstandigheid van individuen en de lokale gemeenschap vergroten;

  • verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu