Tel.: 06 21 60 16 62 (Alleen tijdens openingstijden)
Keiweg 1 | 9661 TV Alteveer

Welkom bij Ruilwinkel Alteveer

Doelstelling Ruilwinkel Alteveer

In de statuten van de Stichting ruilwinkel Alteveer staat opgenomen:

De stichting heeft ten doel:

  • Het bevorderen van het ruilen van goederen en het uitwisselen van ideeën tussen natuurlijke personen, alsmede het bevorderen van het hergebruik van spullen;
  • Een sociale plek te zijn waar mensen uit verschillende lagen van de bevolking en van verschillende generaties elkaar kunnen ontmoeten, ondersteunen, stimuleren en inspireren;
  • Een plaats te zijn om te netwerken en ideeën uit te werken tot plannen die de (economische) zelfstandigheid van individuen en de lokale gemeenschap vergroten;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.